Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Möte

Redovisning dokumenterar företagets information

Till redovisning hör den dagliga bokföringen av affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Informationen utgör ofta grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Men vad är då skillnaden på redovisning och bokföring? Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra) bland annat även bokslut, deklarationer och rapportering. För större företag är redovisningen föremål för revision, vilket betyder att en oberoende revisor granskar redovisningen. Vi anpassar och skräddarsyr ditt uppdrag efter ditt företags förutsättningar och önskemål.

Rådgivning

Företagare behöver ofta råd i olika situationer och i viss mån också stöd och utbildning. Vi på Haga Ekonomi vill vara det självklara bollplanket och ekonomiska rådgivaren för dig. Varje företag är unikt och vi vill förstå ditt speciella behov. Inga frågor är för simpla, vi ska givetvis kunna förklara...det är det vi är till för. 

 

 

 

Mingel på kontoret

Revisionen - för nytta & mervärde 

Revisionen ska skapa ett mervärde och vara till nytta för dig och ditt företag. Ett samarbete under flera år gör oss väl insatta i dina förutsättningar. Revision utförs av revisor enligt aktiebolagslagen. Revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Uppdraget innefattar löpande granskning/internkontrollgranskning, bokslutsgranskning och granskning av årsredovisning. Efter granskningen lyfter vi fram synpunkter, iakttagelser och gör rekommendationer. Meningen är att revisionen ska hjälpa företaget att utvecklas.

 

Nyheter
Right

Vi söker en redovisningsassistent

Vi söker efter en assistent till vår redovisningsavdelning
2018-09-28 | Läs mer...

Vi söker en revisor/revisorsassistent

Vi vill bli fler...
2018-09-28 | Läs mer...

Välkommen Anna!

Vi välkomnar vårt senaste tillskott på Haga, Anna Sandkvist. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och jobbar som revisorsassistent hos oss sen i september.
2017-12-01 | Läs mer...

Nyhetsarkivet


Nytt från SRF
Right