Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Ansökan för omställningsstöd

2020-06-26

Nu är ansökan om omställningstöd hos Skatteverket öppen.
Nedan finner du en kortfattad förklaring till några av de vanligaste frågorna kring stödet.

Vilka företag kan söka stöd?

 • Om omsättningen minskat med minst 30% under perioden mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019 till följd av Coronapandemin (OBS! tänk på att bevisbördan åvilar företaget)
 • Alla företag oavsett företagsform
 • Nettoomsättningen under föregående räkenskapsår måste uppgått till minst 250 000 kr
 • Måste ha f-skatt (eller skickat in ansökan)
 • Näringsverksamhet med driftställe i Sverige

Vad omfattar stödet?

 • Täcker en andel av de fasta kostnaderna för mars och april 2020 t.ex. hyra, vatten, el, värme, leasing, försäkring, räntor, avskrivningar, fastighetsskatt samt reparationer som ej kan vänta m.m
 • Stödet måste uppgå till minst 5 000 kr för att kunna göra ansökan
 • Stöd på koncernnivå kan uppgå till högst 150 mkr

Hur görs ansökan?

 • Via e-tjänst på skatteverkets hemsida
 • Ansökan kan göras av firmatecknare, VD eller omställningsstödsombud
 • Ansökan är öppen 22 juni till 31 augusti 2020
 • På koncernnivå görs ansökan separat för respektive företag vid samma tillfälle och tillsammans med en koncernstruktur

Finns övriga villkor?

 • Företaget får inte verkställa ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapital m.m under perioden mars 2020 till juni 2021
 • Företaget ska ha gjort vad som krävs för att uttömma möjligheter till försäkringsersättning, skadestånd m.m.
 • För stöd över vissa beloppsgränser krävs granskning av en revisor som gör en intygan

Vad krävs för att göra beräkningen?

 • Periodbokslut för perioden mars-april 2019 och mars-april 2020 måste upprättas. Det innebär att intäkter och kostnader ska periodiseras till rätt period på samma sätt som vid ett årsbokslut.
 • Beräkning av stöd sker utifrån följande formel:
  ((nettoomsättning mars-april 2019 – nettoomsättning mars och april 2020)/nettoomsättning mars och april 2020)*75%
 • På skatteverkets hemsida finns en beräkningssnurra att använda
   

Viktigt att ha i åtanke är att kostnader för att upprätta periodbokslut och att göra beräkningen i vissa fall kan bli högre än det belopp som kan ansökas om i stöd. Använd därför gärna skatteverkets beräkningssnurra innan för att bedöma om det är lönsamt för dig att söka stödet eller ej.