Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Anstånd med betalning av skatter

2020-03-18

 

Ett företag kan med anledning av Coronaviruset få anstånd med betalning av skatter. Skatteverket avgör i varje enskilt fall om anstånd kan ges. Anståndet gäller för högst 3 månaders skatteinbetalningar under januari till
september 2020.

Så länge företaget har anstånd är det inte skyldigt att betala in skatterna. Viktigt att tänka på är dock att alla pengarna måste betalas in vid närmast efterföljande uppbördstillfälle efter att anståndet upphört. Om företaget då inte kan betala sina skulder kan personligt betalningsansvar inträda för bolagets styrelse.

Vi rekommenderar därför att noggrant tänka igenom detta beslut och göra upp en plan
så att bolaget har tillräcklig likviditet när anståndet upphör och skulden ska betalas.