Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Avstämning korrtidsarbete

2020-06-16

Tre månader efter din ansökan om korttidspermittering godkändes ska du göra en avstämning och du har då två veckor på dig.

I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbete under stödpersonen.
Du justerar då arbetad tid för de anställda som omfattats av stödet. Avstämningen kan innebära att du får ytterligare stöd utbetalda eller att du blir återbetalningsskyldig.

I samband med rapporteringen kan även nya stöd sökas om behovet kvarstår.

Avstämningarna baseras på när din första stödmånad var.
Mars —> 16-30 juni
April —> 1-15 juli
Maj —> 1-15 augusti
Juni —> 1-15 september
Juli —> 1-15 oktober