Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hemarbete i Coronatider

2020-08-31

Sedan i våras är det många som arbetar hemifrån med anledning av Covid-19. 
Men vad gäller egentligen skattemässigt för extra utrustning, kontor i hemmet och ersättningar för detta?
 

Arbetsredskap
För att den anställde ska slippa förmånsbeskattas krävs att varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att arbetet ska kunna utföras i hemmet. Förmånen ska även vara av begränsat värde samt att det ska vara svårt att skilja från nyttjan i arbetet. 

Arbetsgivaren gör bedömningen om ytterligare utrustning krävs för att arbetet ska kunna utföras i hemmet. Kostnaden och momsen för inköpet är fullt avdragsgillt för företaget. Egendommen tillhör dock arbetsgivaren och ska återlämnas när hemarbetet upphört. Om den anställde får behålla utrustningen trots att hemarbetet upphört ska personen förmånsbeskattas för marknadsvärdet vid den tidpunkten. 

Ersättningar
Den anställde och företaget skulle kunna teckna ett hyresavtal sig emellan för att kompensera för intrånget i bostaden eller ökade elkostnader, under förutsättning att företaget har behov av ytan samt betalar ett marknadsmässigt pris. Uppfylls dessa förutsättningar kan den anställde beskattas för hyresintäkten i inkomstslaget kapital, om inte kraven uppfylls beskattas det i tjänst.

Kostnad för bredbandsförbrukning blir i de flesta fall en skattepliktig ersättning eftersom att den anställde troligtvis redan betalt för bredband i hemmet tidigare. Där med uppstår inte någon merkostnad för att det används i arbetet. 

Ersättning för kaffe och fika anses även det vara skattepliktigt eftersom den normalt skattefria personalvårdsförmånen bygger på att man fikar på sin arbetsplats. 


Källa: Wolters Kluwer