Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lättade regler för bevisning av kundförluster

2020-06-09

Skatteverket har nu med anledning av Covid-19 lättat på bevisningen för kundförluster.  Om det är sannorlikt att en köparen saknar möjlighet att betala sin skuld enligt följande villkor får fordran anses vara konstaterad.

* köparen är en beskattningsbar person

* Fakturan har utfärdats mellan 1 februari och 31 december 2020

* Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning

* En skriftlig påminnelse har skickats

* Säljare och köpare är inte i intressegemenskap

 

Mer information finner du via följande länk.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383543.html?date=2020-05-27