Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Sjuklön

2020-05-08

Staten kommer tillfälligt att ta över ansvaret för karensavdrag och den sjuklön som betalas av arbetsgivaren under tiden 1 april till 31 juli.

Arbetsgivaren gör karensavdrag och betalar ut sjuklön som vanligt. Den utbetald sjuklönen redovisas som vanligt i arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivaren kommer där efter att kompenseras via en insättning på företagets skattekonto. Någon särskild ansökan krävs med andra ord inte.
 

Den anställde får ansöka om återbetalning av karensavdraget hos Försäkringskassan för frånvaro efter den 11 mars.
 

Den anställde kan vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. Motsvarande gäller även vid vård av sjukt barn.