Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Tillfällig hyresrabatt

2020-04-21

De branscher som har särskilt stora svårigheter på grund av Coronavirus kommer att kunna få ett stöd för hyror.

De branscher som pekats ut som särskilt utsatta är sällanköpshandel, butikshandel, hotell, restaurang, arrangörer av mässor och kongresser samt konsumenttjänster som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Branscherna är baserade på vissa SNI-koder.

Hyresrabatten ska gälla perioden den 1 april till den 30 juni. Systemet är tänkt att fungera genom att företaget betalar 50 % den fasta hyran, staten betalar 25 % och hyresvärden avstår från 25 % av hyran tillfälligt.

Det hela bygger alltså på en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd där hyresvärden tillfälligt sänker hyran. En hyresvärd som gör en tillfällig hyresnedsättning kan därefter ansöka om få hälften av det nedsatta beloppet utbetalt från staten.

En hyresvärd kan få maximalt 25 % av den ursprungliga fasta hyran från staten. Ansökningarna sker i efterhand från och med den 1 juli via länsstyrelserna som betalar ut stödbeloppet till hyresvärden.

Om en lokalhyresgäst slutar betala hyra, sänker hyran eller liknande utan en överenskommelse om detta med fastighetsägaren innebär detta att hyresgästen tar en stor risk. Ett sådant agerande är nämligen ett väsentligt avtalsbrott som innebär att hyresrätten förverkas. Hyresvärden kan då säga upp avtalet med omedelbar verkan och hyresgästen kan dessutom bli skyldig att betala skadestånd till hyresvärden.

En hyresvärd är inte skyldig att sätta ner hyran utan ovanstående stöd bygger på en överenskommelse mellan parterna.
 

Förutsättningar för att kunna erhålla detta stöd är:

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Avtalet om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Stödet handläggs hos länsstyrelsen och söks via en e-tjänst som Boverket just nu håller på att ta fram. Stödet kommer att betalas ut så fort länsstyrelsen tagit beslut i ärendet.