Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Revision Haga Ekonomi

Revisionen - för nytta & mervärde 

Revision är till för att skapa förtroende och trygghet för alla intressenter. En utomstående part måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen

Revision ger en förtroendegivande bild av ditt företag och det är en kvalitetsstämpel som underlättar vid affärer och kontakter.

Ett samarbete under flera år gör oss väl insatta i dina förutsättningar.

Med en kunnig revisor kan du fokusera på det du är bra på. Meningen är att revisionen ska hjälpa företaget att utvecklas. Vi revisorer använder all vår samlade kunskap och erfarenhet för att hjälpa företaget och dig som ägare med att fatta genomtänkta beslut.

I dagens samhälle ställs det höga krav på företagarna. Du skall hinna med försäljning, inköp, beslut om företagets framtid. Dessutom skall du även ha kunskap om en stor mängd lagar och regler som måste följas. Revisorn är med sin kunskap och erfarenhet därför ett viktigt stöd för många företagare.

 

En  lagstadgad tystnadsplikt för revisorn medför att du inte riskerar att informationen du lämnar ifrån dig förs vidare.